Navigace

Martin Stránský – architekt

Narodil se 18.7.1961 v Praze, vystudoval gymnazium, Stavební fakultu na ČVUT a architekturu na AVU, kde studoval u prof. Jiřího Kotalíka. Pracuje jako samostatný architekt a výtvarník. Se svou ženou Ing. Martou Stránskou založil architektonické Studio MAC, které od roku 1991 zpracovává projekty od územních a krajinných plánů, architektury, designu až po celkové výtvarné řešení filmů. Od roku 1993 je plně autorizovanou osobou registrovanou u České komory architektů (01531). Spolupracuje nejen se svou ženou, ale i s dcerou Mariannou, scenografkou. V poslední době na sebe upozornili rozsáhlým projektem revitalizace areálu Národní kulturní památky zámek Veltrusy a objektů Mariánského náměstí pro hlavní město Prahu. V současné době přednáší na Mendelově univerzitě v Brně, Lednici, Palackého univerzitě v Olomouci a na mnoha zahraničních a tuzemských konferencích o problematice krajiny.

Film

2012 Celková výtvarná  koncepce docudramatu Cyril a Metoděj

Architektura a design        
             

2011 Rekonstrukce historického areálu na Ekomuzeum v Bříze
2010 Revitalizace objektůMariánského náměstí
2009 Multifunkční sál pro Novou Radnici 
2008 Strachovpark - Sportovnícentrum
2007 Bytový dům - Liboc
2005 Galerie Sovovy mlýny - cena v soutěži
2006 EKOTEZ - výrobní areál)
2004 Revitalizace areálu Národní kulturní památky zámek Veltrusy
2003 Design bydlení v Dolních Chabrech 
2002 Realizace RD v Horoměřicích – čestné uznání GRAND PRIX 2002
         Realizace vily v Dolních Chabrech
1998 Rekonstrukce Česká spořitelna  

Tel.: +420 602649665
E-mail: makstransky@gmail.com
Adresa: Sušická 17, Praha 6, 160 00

Martin a Marta Stránský - architekti


[ ^ TNAHORU ^ ]