Navigace

Top 10 Cyrila a Metoděje

 1. Přináší výpravné a objektivní zpracování historicky a nábožensky velmi citlivého tématu a nalézá ekumenickou rovnováhu za aktivní účasti obou církví, reprezentujících více jak 1350 miliónů věřících.
 2. Na projektu pracuje zkušený tým, který realizoval desítky obdobných projektů v čele s uznávaným režisérem Petrem Nikolaevem.
 3. Tento česko-slovenský projet je pojat Panevropsky a v potaz jsou brány i historické události a fakta důležitá pro ostatní národy jako Poláci, Rusové, Makedonci, Srbové, Řekové aj. Projekt byl také s pozitivním ohlasem představen „Jeho všesvatosti” Bartholomeowi (Arcibiskupovi Konstantinopole, Nového Říma, a ekumenickému patriarchovi, předsedajícímu arcibiskupovi světové Pravoslavné církve).
 4. Na česko-slovenské obrazovky přináší světově uznávaný a moderní formát ve stylu a kvalitě zahraničních produkcí jako je BBC, ZDF
 5. Je zaštítěn osobnostmi společenského i politického života.
 6. Jedná se o první česko-slovenský projekt svého druhu, který nezaujatým způsobem mapuje jeden z nejvýznamnějších momentů naší společné historie a připomíná, jak úzce, doslova „pokrevně“ jsou naše národy spjaty.
 7. Kvalita je garantována speciálně sestaveným odborným týmem složeným z historiků a zástupců církví obou zemí:
  • Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.
   (ministr školství (92–94), medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství, Medaile J. A. Komenského – Unesco a New Europe Price, cena MŠMT a Pamětní medaile UK)
  • PhDr., Dr.h.c. Vladimír Vavřínek, CSc. 
   (světová elita v oboru byzantologie, AV)
  • Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.
   (přední slovenská archeoložka – získala Pribinův kříž II.)
  • PhdR. Matej Ruttkay, CSc.
   (archeolog, ředitel Archeologického ústavu SAV v Nitře)
  • Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
   (archeolog – MZM, odborník na Velkou Moravu)
  • Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
   (AV – přední historik, tajemník české části Česko-rakouské komise historiků)
  • Mgr. Walerian Bugel, dr.
   (odborný asistent na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Věnuje se různorodosti křesťanských tradic, mezináboženskému dialogu, antropologickým východiskům slavení a sociální práci v multikulturní společnosti)
  • Mgr. Eduard Neupauer, Ph. D. (byzantolog)
   (odborný asistent Filozofické fakulty Katedry filozofie ZCU)
 8. Projekt je provázán na další dění společenského, kulturního, náboženského a politického života např. MŠMT, MK, Velehrad… a je hlavním mediálním projektem 1150. výročí – www.cyrilametodej.eu
 9. Nezabýváme se pouze cyrilometodějským odkazem, ale hledáme politické a náboženské souvislosti a snažíme se divákovi objasnit charaktery postav a důvody jejich skutků.
 10. Mapujeme celý život Cyrila a Metoděje od jejich dětství, až po jejich smrt a odkaz.


[ ^ TNAHORU ^ ]