Navigace

O projektu

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj byli dva byzantští bratři narozeni v 9. století, kteří se stali významnými křesťanskými misionáři. Jejich mise ovlivnila kulturní rozvoj všech slovanských národů, za což jim náleží titul Apoštolové Slovanů. Stáli u zrodu Hlaholice, první slovanské abecedy užité k překladu Starého zákona a v pravoslavné církvi jsou uctívaní jako svatí s titulem „Rovni apoštolům“. Papež Leo XIII zařadil jejich svátek do římsko-katolického kalendáře a papež John Paul II je jmenoval Svatými spolupatrony Evropy.

V roce 2013 si bude celá křesťanská Evropa připomínat 1150. výročí jejich odkazu. K této významné události vzniká hraná dokumentární série (tzv. docu – drama), která si klade nemalý cíl – zmapovat jejich život a dílo. Unikátnost a význam tohoto projektu nespočívá jen v samotném zpracování, které je co do rozsahu a formátu v ČR zcela ojedinělé, ale především ve spolupráci mezi Katolickou a Pravoslavnou církví, která je z hlediska historického a ekumenického zcela zásadní a v dřívějších dobách jen těžko představitelná. Bez této spolupráce by šlo jen velmi těžko hovořit o korektním a objektivním pohledu na toto významné společensko-kulturní téma, což potvrzuje i fakt, že záštitu nad projektem osobně převzali hlavy obou církví kardinál Dominik Duka (arcibiskup pražský) a vladyka Kryštof, metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Docu – drama Cyril a Metoděj je od samého začátku určeno pro širší spolupráci s významnými státními i soukromými institucemi a jeho přesah není jen umělecký, ale především naučný, což velmi oceňuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Projekt byl také vybrán pro Mediterranean Coproduction Forum v Italském Bari, kde se setkal s vřelým přijetím na mezinárodní úrovni a získal podporu MEDIA Development ((ve spolupráci s ALEF Film & Media (SK) a A Atalanta (SL)). Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů jsou zároveň klíčovým projektem celorepublikových oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje - Cyril a Metoděj 2013 – 1150 let kultury a vzdělanosti.


[ ^ TNAHORU ^ ]